FIZIČKE I EMOCIONALNE VEZE KOJE OSTVARUJEMO S NAŠIM TIJELIMA